Pracownicy

Przejdź do kolejnej funkcji

Statystyka

Przejdź do kolejnej funkcji

Raport

    Funkcje
  • Praca zmianowa
  • Ewidencja nowych klientów
  • Historia raportów
  • Wysyłanie raportu do właściciela klubu
  • Kopia bezpieczeństwa
  • Oraz wiele więcej...

Raport podsumowuje dzienną sprzedaż karnetów (abonamentów) oraz Twojego sklepu. Każdy pracownik posiada własny raport, który usprawnia rozliczenie kasy w godzinach pracy Twojego Klubu.

Praca zmianowa

Podczas pracy zmianowej rozliczenie kasy usprawnia dzienny raport, który podsumowuje aktualną sprzedaż.

Ewidencja

Raport w aplikacji GYM System uwzględnia zapisanych w danym dniu nowych klientów oraz sprzedaż karnetów (abonamentów) z podziałem na ich kategorie.

Historia raportów

W każdym momencie pracy możesz sprawdzić ilość sprzedanych karnetów oraz kwotę sprzedaży w wybranym dniu.

Wysyłanie dziennych raportów

Możesz być poza firmą. GYM System wyśle pod koniec pracy raport sprzedaży na Twój adres e-mail.

Kopia bezpieczeństwa

GYM System pod koniec pracy wyśle na Twój adres e-mail kopię bezpieczeństwa oraz listę awaryjną, którą w razie potrzeby możesz wydrukować.

Zasady bezpieczeństwa w szczegółowy sposób są opisane w innym dziale.